go
Filozofia nauczania

Nie istnieje idealna metoda nauczania języków obcych – gdyby taka była, wszyscy by ją stosowali. Według Fast Forward, kluczowe dla osoby uczącej się jest uświadomienie sobie, że nauka języka obcego poza krajem, w którym jest on mówiony, jest długotrwałym procesem wymagającym zaangażowania obu stron – zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Zadaniem ucznia jest precyzyjne zdefiniowanie swoich potrzeb, a następnie systematyczne trzymanie się ustalonego planu nauczania. Nauczyciel natomiast może motywować do nauki poprzez odpowiedni dobór pomocy naukowych w taki sposób, aby proces dydaktyczny był maksymalnie efektywny i przyjemny dla obu stron.

W Fast Forward osoba ucząca się jest partnerem w procesie dydaktycznym. Każdy program nauczania jest tworzony przy współudziale osoby uczącej się i na bieżąco modyfikowany w zależności od postępów w nauce, a także sugestii i uwag ucznia. Wykorzystywane mogą być podręczniki, autentyczne materiały (broszury, magazyny, menu z restauracji, pisma itp.), materiały dostarczone przez ucznia, gry planszowe i językowe, nagrania audio i video, fragmenty książek itp.

Jednakże nawet optymalny program nauczania nie gwarantuje sukcesu. Dlatego też równie ważna jest szeroko pojęta atmosfera, w jakiej przebiega proces uczenia się. W Fast Forward dbamy o to szczególnie. Lekcje odbywają się u nas w mieszkaniu, toteż do dyspozycji są wygodne fotele, napoje i pyszna kawa. Chcemy, aby osoba ucząca się przychodziła do nas z przyjemnością, mając świadomość, że po 90 minutach nie tylko poczyni postępy w nauce, lecz również przyjemnie spędzi czas.